Adattörlés

Adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) – 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségének megfelelően – 2021. december 1. napjától kezdődően az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás térítésmentes használatát biztosítja az NMHH hivatalos honlapjáról elérhető törlőportálon keresztül a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztók részére (közszolgáltatás). A közszolgáltatásról további információ az NMHH alábbi linken elérhető oldalán érhető el: https://nmhh.hu/veglegestorles

2. A közszolgáltatás igénybevételére az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti végső felhasználó természetes vagy jogi személy jogosult, aki a hivatkozott rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol. Az adattörlő alkalmazás a kereskedő által a tartós adathordozó megvásárlásakor a számviteli bizonylathoz, vagy a jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához kapcsolt címkén található adattörlő kód segítségével használható. A címke olyan, a fogyasztó számára térítésmentesen biztosított, egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott adattörlő kódot, valamint a szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó matrica, amelynek segítségével a fogyasztó a NMHH által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal képes a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlést végezni.

3. Tartós adathordozónak minősül a címkén megjelölt internetes oldalon közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre.

Az NMHH a tartós adathordozók körét az alábbi weboldalon tette közzé: https://nmhh.hu/veglegestorles/tartos_adathordozok

4. Az adattörlő alkalmazás a tartós adathordozó eszközök – például mobiltelefonok és laptopok – széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok teljes körű, visszaállíthatatlan törlését. Az Adversum Kft., mint kereskedő az adattörlő alkalmazás egyszeri használatát lehetővé tevő, szigorú számadású címkét a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztó számára ingyenesen biztosítja. Egy címkével egyetlen tartós adathordozó eszköz adatainak egyszeri törlésére nyílik lehetőség.

5. Az Adversum Kft. az adattörlő kódot tartalmazó címkét a megvásárolt tartós adathordozó termékhez tartozó számlán helyezi el.

6. Az Adversum Kft. kizárólag az adattörlő kódot tartalmazó sértetlen címke fogyasztó részére történő átadására köteles, azt meghaladóan semmilyen felelősség – így különösen, de nem kizárólagosan az adattörlő alkalmazás működéséért – nem terheli. A címke és a címkén rögzített adattörlő kód önállóan nem forgalomképes. A címke átvételét követően a fogyasztó köteles azt megőrizni, illetve rendeltetésszerűen, a jogszabályokkal összhangban jogosult felhasználni. Az átadást követően elveszett, felhasznált, az átadást követően sérült stb. címke pótlása az Adversum Kft-től nem kérhető.

7. Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a jótállási vagy szavatossági jogok vagy elállás gyakorlása esetén az Adversum Kft., mint kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át, de nem köteles azt visszavenni.