Webshop általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban „MobileClinic”) által üzemeltetett www.mobileclinic.hu kereskedelmi portál (a továbbiakban: „Webshop) igénybe vevője (továbbiakban „Felhasználó” vagy „Vásárló” vagy „Fogyasztó”) általi használatának feltételeit és a Webshopban történő elektronikus vásárlás általános szerződési feltételeit tartalmazza.

  • Cég neve: Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  • Székhelye: 5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A.
  • Cégjegyzékszáma: 16-09-015997
  • Adószáma: 13009786-2-16
  • Telefon: 06306384000
  • E-mail: info@adversum.hu

1. Az elektronikus vásárlással kapcsolatos főbb információk

1.1. Az elektronikus vásárlások során megkötésre kerülő szerződések nyelve a magyar. Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A rendelés adatait, a létrejött szerződést a MobileClinic iktatja, azok utólag visszakereshetőek.

1.2. A Webshopban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a Vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a MobileClinic felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a Vásárló ajánlatát az ajánlat (rendelés) beérkezéséről szóló üzenetet követően a MobileClinic visszaigazolja.

1.3. Amennyiben technikai okok miatt téves ár vagy már nem kapható áru jelenik meg a Webshopban, illetve, ha nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely áruból, akkor a MobileClinic egyeztetés céljából telefonon, vagy e-mail-ben haladéktalanul megkeresi a Vásárlót. Az ilyen megrendelések csak a Vásárlóval történt egyeztetés után és a Vásárló beleegyezésével érvényesek. Természetesen a MobileClinic arra törekszik, hogy az áruadatok pontosak legyenek, az esetleges hibákat pedig folyamatosan javítja.

1.4. A Webshopban megvásárolható áruk árai magyar forintban értendők és a törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A Webshopban található árak a Webshopban leadott rendelésekre érvényesek.

1.5. Az áruk vételára minden esetben 1 darab árura vonatkozik. A Webshopban közzétett különböző akciók csak a Webshopban – kizárólag az akció időtartama alatt – történő rendelés feladása esetén érvényesek.

 

2. A megrendelés leadása

2.1. A megrendelések leadása a mobileclinic.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon leadott rendeléseket a MobileClinic nem fogad el.

2.2. A Webshopban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

2.3. A Webshopban a Vásárló elektronikus úton úgy adhat le megrendelést, hogy a kiválasztott áru(ka)et a kosárba helyezi, megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. Az áru(k) kosárba helyezése nem jelenti a megrendelés véglegesítését.

2.4. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését (ajánlatát).

2.5. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és kifejezetten hozzájárul, hogy azokat a MobileClinic a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén a MobileClinic felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését a MobileClinic megtagadhatja.

 

3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

3.1. A megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a megrendelés MobileClinic általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

A MobileClinic és a Vásárló közötti szerződés akkor jön létre – akkor válik a Vásárló által tett ajánlat MobileClinic által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a MobileClinic-től a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást. Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja a Vásárló által megrendelt áruknak a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.

3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a MobileClinic nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

3.3. A MobileClinic fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott megrendelést elutasítsa. A MobileClinic kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért fenntartja a jogot, hogy a megrendelésben szereplő áruk mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelés kampány során történik.

3.4. A MobileClinic az eladási ár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

– Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a MobileClinic – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;

– Ha a Vásárló a megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy az eladási ár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

– Ha a Vásárló a megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá az eladási ár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor az Eladási ár visszatérítése személyesen, készpénzben vagy postai úton történik.

3.5. A MobileClinic az eladási ár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt áru visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően az áru visszajuttatásáról a MobileClinic részére.

3.6. Ha a MobileClinic a Vásárló által megrendelt áru(k) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

3.7. A MobileClinic – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

–       amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

–       amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

–       ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

3.8. Amennyiben a MobileClinic minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a MobileClinic nem köteles az árut hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Vásárlót ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

3.9. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 

4. Szállítás

4.1. A MobileClinic vállalja, hogy a megrendelt árut – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja. A Webshopban kiválasztott árukat Packeta házhozszállítással és Packeta Csomagpontra történő szállítással kérheti a Vásárló.

4.2. A MobileClinic biztosítja a megrendelt áru megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

4.3. A MobileClinic előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A MobileClinic előzetesen tájékoztatja a Vásárlót az áru kiszállításának várható időpontjáról, azonban az áruk szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a MobileClinic, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

4.4. Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt áruk kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni az áru észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy az áru megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt árunak, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy az áru sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles az áru, illetve áruk átvételét megtagadni, és az árut – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

4.5. Vásárlónak lehetősége van a megrendelt árukat a MobileClinic szolnoki üzletében is átvenni a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül.  A megrendeléskor választómezőben jelölheti a Vásárló, hogy személyesen szeretné átvenni az árut. A személyes átvétellel rendelt csomagok átvehetőségéről e-mailben vagy telefonon értesíti a MobileClinic a Vásárlót.  Az áru(ka)t az átvételi értesítéstől számított 5 munkanapig őrzi a MobileClinic. Amennyiben ez idő alatt nem veszi át a Vásárló a rendelését, az áru elérhetőségét a MobileCliic nem tudja garantálni.

 

5. Az áruk feletti tulajdonjog átszállása

5.1. Az áruk feletti tulajdonjog az áru átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló az Áru vételárát hiánytalanul megfizette.

 

6. Számlázás

6.1. A Weboldalon szereplő áruk árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles áruk esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

6.2. A Vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a Megrendelése kifizetésére az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. A MobileClinic számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt árukat illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

6.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt áruk vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A MobileClinic – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő árukról. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a MobileClinic nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.4. A MobileClinic az értékesített árukról szóló számlát elsősorban elektronikus úton, elektronikus üzenet (e-mail) formájában bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

6.5. A MobileClinic nem tárolja a Felhasználó/Vásárló bankkártya-adatait, azok a MobileClinic számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra.