Biztosítás

Termékbiztosítási díjaink, melyek az ÁFA összegét tartalmazzák:

Készülék ára 1 évre szóló termékbiztosítás 2 évre szóló termékbiztosítás
100.000 – 150.000 Ft között 44.900 Ft 69.900 Ft
150.001 – 200.000 Ft között 54.900 Ft 89.900 Ft
200.001 – 400.000 Ft között 69.900 Ft 114.900 Ft

A Termékbiztosítás a készülék használata során az előre nem látható, balesetszerű, hirtelen és váratlan okok miatt bekövetkező, a készülékre kívülről ható káresemények következtében hirtelen fellépő károkat téríti meg, mint például:

  • sérülés, törés, vagy megsemmisülés
  • kezelési hiba, gondatlanság, rosszindulatú rongálás
  • tűz, villámcsapás, robbanás, betöréses lopás, vandalizmus
  • víz, nedvesség vagy folyadék minden fajtája
  • földcsuszamlás, talajsüllyedés, sziklaomlás
  • jégverés, árvíz, lavina, hó nyomás, vihar
  • elektromos energia közvetlen hatásai légköri elektromosság közvetett hatás

A termékbiztosítást a készülék vásárlását követő 15 napon belül lehetséges megkötni, melyhez szükséges a vásárlást igazoló számla is.

A feltüntetett díjak a termékbiztosítás és a biztosítás megkötésével kapcsolatos ügyintézés díját is magukban foglalják. A biztosítás megkötésekor cégünk az ügyintézés díjáról állít ki számlát, a biztosítás díját a Biztosítótól kapott csekk alapján szükséges befizetni. Ezt követően kapja kézhez a Biztosítótól a biztosítási kötvényt, mely alapján a káresemény során eljárhat.

Az önrészesedés mértéke káreseményenként a kárösszeg 20%-a, de legalább 10.000 Ft, kivéve a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei. Egyes meghatározott károk esetén (kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú rongálás vagy szabotázs) a kárösszeg 25%-a, de legalább 10 000 Ft.

Kérje munkatársunk segítségét a termékbiztosítás megkötésében!

Telefon: 06-30/638-4000
Email: info@adversum.hu

Milyen dokumentumokra lesz szükség a biztosítás megkötéséhez?

  • Személyi igazolvány, lakcímkártya (magánszemély esetén)
  • Cégkivonat, aláírási minta (cég esetén)
  • Eredeti számla a készülék vásárlásáról (biztosítás csak a vásárlást követő 15 napon belül köthető)

Biztosító: GENERALI Biztosító

Kapcsolódó dokumentumok: